Domácí vzdělávání

Během celého roku probíhá zápis do individuálního domácího vzdělávání.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. O. Hrochovou na telefonu 721 741 335.

 

 

Domácí individuální vzdělávání

I když je obvyklé, že děti se v rámci povinné docházky vzdělávají ve škole, existuje i jiná možnost, jak plnit povinnou školní docházku.

Touto možností je domácí individuální vzdělávání podle §. 40 odst.1pís.a) a parag. 41 zákona č. 561/2004 (školský zákon). V rámci pokusného ověřování mohou tuto formu využívat nyní nejen děti na I. stupni, ale i děti na II.st.

Je řešením především pro rodiče, kteří mají dítě např.

  • se speciálně pedagogickým problémem (např. ADHD, specifické poruchy učení- dyslexie, dysgrafie,...)
  • s PAS (poruchy autistického spektra)
  • se zdravotním problémem
  • dětem-sportovcům
  • dětem, které zažívají šikanu
  • dětem, kterým vyhovuje individuální vzdělávání
  • nadaným dětem

Na prvním stupni základní školy rodiče většinou jsou schopni učivo obsáhnout a i splnit požadavky zákona svým maturitním vzděláním. S přestupem dítěte na druhý stupeň již mohou vzniknout určité problémy. Rodiče již musí mít sami vysokoškolské vzdělání nebo ho musí zajistit v osobě garanta domácího vzdělávání. Často se již mohou vyskytnout i problémy se zvládnutím učiva, případně se zajištěním některých pomůcek.

Proto naše vzdělávací centrum nabízí odbornou pomoc rodičům, kteří se pro tuto formu vzdělávaní svého dítěte rozhodnou. Dětem se individuálně věnují zkušení pedagogové, kteří jsou schopni vyučovat nejen humanitní předměty, ale i např. matematiku, chemii, fyziku. A tak pomáhají rodičům naplňovat zákonné požadavky na výuku.

Vyučování probíhá podle předem projednaného rozvrhu. Časové rozvržení výuky je předem projednáno s rodiči. Je zde možné tedy reagovat na individuální potřeby dítěte.

Při výuce pracujeme s celostní pedagogikou, která se dívá na dítě v širších souvislostech a případné problémy řeší komplexně. Vždy se snažíme pracovat s individualitou dítěte a respektovat jeho přirozený vývoj. Při samotné pedagogické práci pokud možno vždy zapojujeme celou osobnost dítěte – tj. co nejvíce smyslů.